Bůh se dotýká mě, a já se chci dotknout Tebe...
21. 10. 2021 13:27
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: smysl

Jaký je to pán, který chce sloužit druhým? Proč?Dovol Bohu tě milovat.


16. 10. 2021 19:16
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: život

Vyšlo to na karlovarském festivalu, Jednotka intenzivního života. Pak byly s Ondrou a dalšími rozhovory na čt24. Při jednom tam říkal, že lidé v té situaci se dostávají k přemýšlení o tom, co je v jejich životě podstatné.A to mě vedlo k podobnému…


29. 8. 2021 21:35
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh, bytí

Může být obraz bez Zobrazovaného? Není Zobrazovaný podstatně přítomen v obrazu? Je opravdu tak překvapivé, že jsi tak nablízku, na dosah? Kde jinde bys měl být?Obraz vždy něco zrcadlí. Jsme k tvému obrazu. Zrcadlíme tebe.Zrcadlíme-li tebe, jsi někde…


30. 4. 2021 15:14
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: život

Putujeme Bohem.Poznáváme a milujeme Boha.Žijeme Boha.


10. 4. 2021 19:18
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh, život

Komu vypovědět svůj život. To pletivo rozmanitých jeho stránek. To všechno, nač jsem hrdý. I to nač hrdý nejsem. Není takový člověk a ani bych to neuměl vyslovit jinak než v ploché zkratce. Přesto jsem cítil, že to vypovědět potřebuji.V tom rozporu…


13. 3. 2021 20:11
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: blízkost

Ach ano, vždyť ty se mi chceš dát. Jen čekáš, až to pochopím, a otevřu. Pane můj, proč vždycky tak dlouho bloudím a hledám to, co čeká celou dobu u mých dveří. Které stačí otevřít. Chceš se mi dát, tak jako ses dal každému ve tvé, Ježíšově době.…


24. 12. 2020 21:15
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vánoce, blízkost

Byla to nenápadná událost, skrytá kdesi v noci, v tichu. To ticho a noc zakryly, jak moc důležitá, přelomová byla, pro celý svět, pro celé dějiny.Bůh, který je transcendentní, světpřesahující, který je imanentní, přítomný v bytí každé bytosti, se…


5. 12. 2020 19:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: modlitba

Kdo se modlí, miluje.Kdo miluje, (už) se modlí.


Rok

21. 11. 2020 22:23
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: život

Rok. Nejtěžší rok v mém životě. Přinesl trápení, bolest, zoufalství, selhání, bezradnost, pláč a nářek. Pŕinesl záchranu, úlevu, otevřenou cestu dál. Přinesl nejryzejší modlitbu v mém životě, beze slov a v pláči, do ticha. Zachoval víru a naději,…


31. 10. 2020 10:47
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pokoj

Věřím Ti. (Že mě zachráníš.)


25. 9. 2020 11:44
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh

... neboť v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme.


25. 9. 2020 11:41
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pokoj

Ještě že Ty jsi Dárce pokoje. Že pokoj je dar. Že nezávisí na mě, slabém, ubohém, hříšném. Že se nemusím křečovitě bát, že o něj přijdu, že nevydrží, že ho zničím.Protože pramení v Tobě. Ty když dáváš ... dáváš sebe. Ty jsi ten Pokoj. Proto je…


9. 9. 2020 12:25
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: víra

Tak jsem se stal křesťanem. Na pouti do Lurd, bylo mi něco přes 30, už jsem byl mírně zasvěcený do toho, oč v křesťanství běží, hlavně z knížek otce Tomáše Halíka, ale rozumové poznání ke konverzi nestačí. Do Lurd jsem jel pro uzdravení z nemoci.…


21. 7. 2020 21:26
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: ocistec

Pokud tedy svolíš, Bůh Tě pronikne, budeš vidět to, co On. Budeš vidět celý čas, minulý, přítomný a budoucí. Budeš vidět celý svůj život, nejen ze svého pohledu, nejen z Božího pohledu, ale též z pohledu prožívání všech, které tvůj život nějak…


9. 5. 2020 17:08
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí

Nejpoužívanější slovo, vpletené do veškeré naší gramatiky. Být. Nejhlubší slovo, proniklé všemi příběhy, všemi otázkami, všemi zápasy, všemi touhami i všemi obavami naší existence. Být. A přesto přístav, kde lze přistát a zůstat, v modlitbě, s Tebou…


21. 4. 2020 21:11
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska

Můj Pane. Jsem Tvůj. Staráš se o mě. Miluješ mě. I já Tebe. Jsi můj Pán. Vždy jsi se mnou. Můj Pane. Dáváš mi prostor bezpečí, kam můžu kdykoli vstoupit. Složit své starosti a svěřit je Tobě. A získat zpět pokoj. Můj Pane. To stačí říct, když cítím,…


13. 4. 2020 15:27
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: mystika

Temná noc.Vydržet pravdu o sobě.


4. 4. 2020 11:59
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Křest, cesta

Vyvolení, zaslíbení, smlouva.Křest, nebeské království, život a cesta.Když dojdu na konec, čekáš mě Ty. A zástupy věrných.Když padám, dej mi sílu vstát. Když to chci vzdát, bdi nade mnou. Chci dojít. Chci ti padnout do náručí. Vidět tě tváří v tvář.…


18. 3. 2020 21:49
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: eucharistie

Svolím-li, aby při proměňování bylo i moje tělo proměněno v Tělo Kristovo, stane se mé tělo svátostí, tak jako když přijmu hostii.Mohu být součástí liturgie, sloužené jakkoli daleko.Není nic, co by Kristu zabránilo být jeden se mnou.


24. 1. 2020 13:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska

Konat dobro s láskou.


12. 1. 2020 17:57
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí

Co je ve mně krásného ?! ... Bytí.


30. 12. 2019 15:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: povolání

Čirá láska nese jednotu.Bůh je jeden s tebou. Jak na to odpovíš?


19. 12. 2019 11:51
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vánoce

Slavíme Vánoce, mnozí ani nevíme proč. Prostě chceme aspoň jednou v roce přitakat tomu vnitřnímu hlasu, že přece láska v našem světě je silnější, než se může zdát, přitakat dobru a vlídnosti jednoho k druhému, přitakat dobré vůli a vnímavosti k…


11. 12. 2019 16:16
Rubrika: Z diskusí | Štítky: nebe

Je třeba se vydat na cestu a nechat se vést. Sám nemám šanci to dokázat, ale On ví, kudy mě vést. Znamená to svěřit se do Jeho rukou, svěřit mu celý svůj život. Znamená to stálé hledání, tázání se na Boží odpověď na moje hledání. Znamená to…


5. 12. 2019 10:33
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: advent, tady a teď

Bůh je tady a teď. Kde jinde a kdy jindy by měl být. Je tady a teď, pro mě. A já, také, mohu být, tady a teď, s Ním a pro Něj. To je čas adventu. Být, s Ním.Celý náš život je svým způsobem časem adventu, můžeme být s Ním celý pozemský čas, být tady…


23. 11. 2019 18:41
Rubrika: Z diskusí | Štítky: víra

Jsem křesťan, katolík. Víru prožívám jako překvapivé vědomí, že na život nejsem sám. Že je tu někdo blízký, na mé straně. Ve všech situacích, jakkoli těžkých. Můj Bůh zná řešení, další krok, cestu dál. Můj Bůh sám prošel těžkým lidským životem, snad…


20. 10. 2019 15:22
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: tady a teď

Všechno ostatní pomine. Jenom Teď je věčné.


27. 9. 2019 21:31
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: smysl

Máš plán. A víš, jak ho uskutečnit. To dává světu smysl. To dává životu smysl. To dává duši bezpečí.Ten plán počítá se mnou. S mým životem, s mými touhami, s mým úsilím, s mými selháními.Jak důležitý pro spásu světa tedy jsem?Beze mě plán uskutečněn…


6. 9. 2019 19:10
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh

Vzdal ses veškeré své moci. V Betlémě. Na kříži. V eucharistii.Abychom Tě milovali ne pro Tvou moc, ale pro Tebe samého.Pane náš.Pane můj.


Ty

27. 8. 2019 20:13
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: ty

Blízký jsi. Tuze blízký. Nedokážu ten pocit vyjádřit. Je to radost, pokoj, vděčnost, úcta, blízkost, jásot, pravda. To všechno v jednom slově. ... Už vím. To slovo je - Ty.


25. 7. 2019 19:23
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bližní

Každá lidská tvář je krásná. V každé tváři lze vidět Tebe. V každé tváři je vepsán příběh, zápas, naděje, láska. Každou tvář jsi stvořil jako svůj obraz.Každá tvář je krásná. A její kontemplací se lze setkat s Tebou.


22. 7. 2019 21:32
Rubrika: Z diskusí | Štítky: ty

Je blíž, než se zdá. Cítils někdy lásku? Jak se tě dotýká do hloubi tvého já? To je On. Zbývá jen říct lásce Ty.


9. 7. 2019 22:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pravda

Proč by měl dostat aspoň čestný doktorát: . stvořil nás a dal nám rozum; čímž vědu umožnil . stvořil celý vesmír; jeho vědeckou publikací je vesmír sám . když se představil jako jediný Bůh, začalo být stále jasnější, že přírodu ovládá řád, a ne…


20. 6. 2019 12:43
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí

Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá…


Dar

11. 6. 2019 13:24
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: dar

Daruj se. A On se přidá.


31. 5. 2019 20:57
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: evangelium

Miluj sám sebe, láskou pravou a hlubokou.


27. 5. 2019 20:01
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: smysl

Proč ses vydal? Proč, vždyť jsi Bůh. Mohl‘s odpustit hřích jen tak? Ztratilo by odpuštění váhu? Je hřích tak těžký? Proč byla nutná oběť? Je pro lásku nutná oběť? Je pro lásku nutné vydat se? Je nutný závažný skutek, který mnoho stojí? Musí láska…


19. 5. 2019 20:00
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: církev, dar, Křest

Všichni jsme jeden s Kristem. Církev je Kristus a jsme-li pokřtěni, jsme jeden s Kristem. Jako Ty s Otcem, my s Tebou. Nemůžeš nám být blíž, náš Pane. Jsi jeden s námi. Jdeš do toho se vším rizikem, že se ušpiníš, že Ty, církev budeš ušpiněn námi,…


12. 5. 2019 19:24
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: radost

Bůh odmítá hřích, ale miluje hříšníka. Dělej to taky tak. Jinak ztratíš nezkalenou radost.


8. 5. 2019 0:12
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: blízkost

Kdesi, nablízku, je štěstí.


29. 4. 2019 19:56
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: řád, milosrdenství

Stejně jako máme fyzikální zákony, řád v přírodě, jako máme právní řád ve společnosti, stejně i duchovní sféra má svůj řád, své zákony. Hřích má důsledek v duchovním řádu. Není ničím banálním. Byl-li by nicotným, proč by musel Adam opustit ráj (a…


19. 4. 2019 13:46
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: kříž, utrpení, Bůh

Ježíši, Pane, trpíš a miluješ, čelíš urážkám, pomluvám, ponížení, nepřijetí, bolesti, odsouzení, zlu. Čelíš a nevracíš. Vše to necháš se svým tělem přibít na kříž. Kolik síly pak v dějinách přinesl tolika lidem pohled na Tvůj kříž. Pohled, který…


14. 4. 2019 21:54
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pokora

Pravé lásky je schopen jen člověk vnitřně pokorný. Jen pokorný člověk je schopen pravdivě vidět sám sebe a pravdivě vidět druhého. Pravá láska vyrůstá z pravdy.


7. 4. 2019 15:41
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: ty

Já, kterým se dívám na Tebe, a Tvé já, kterým se díváš Ty na mne, je jedno a to samé já. Tak blízký jsi.


1. 4. 2019 19:32
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: víra, nebe

Ty ses nám daroval. Tedy, ... nám patříš. Zbývá jen uvěřit, darovat se Tobě, a patřit Tobě. Tehdy se kruh uzavře, život bude naplněn, nebe nalezeno, láska poznána. Láska je někomu patřit a někoho přijmout. Náš Mistře, ach!, Tvé učení je tak…


25. 3. 2019 19:04
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Maria

Jen málo lidí je schopno pochopit duchovní zkušenost druhého. Zkušenost, kterou tak touží sdílet, protože je tak krásná, hluboká, naplňující, tak dostupná, a přece většině lidí naprosto neznámá. Jeden člověk tu však přece je. Ty, Maria, s tebou se…


22. 3. 2019 19:31
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: radost, život, láska

Nepodmíněná radost roste z nepodmíněné lásky. Nechtěj od života málo.


18. 3. 2019 21:01
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: dobro

„Miluj bližního, jako sám sebe.“ Ale jak? Někteří bližní jsou opravdu obtížní... Zkouším následující postup: 1. Přeji ti dobro. 2. Ježíšův řez. 3. Boží pohled. Jakkoliv zlý někdo může být, jednu moc nemá. Nemůže mě donutit nenávidět. Mohu se vzdát…


14. 3. 2019 21:44
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: církev

Getsemane I já se modlím za Tebe, můj Pane, i moje modlitba nechť Ti přidá ten zlomek síly, který ještě chybí, abys dokázal poslechnout. Spasil jsi nás všechny. Spasil jsi nás i díky naší modlitbě, která letí věčností zpět časoprostorem až ke…


9. 3. 2019 12:41
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: svatost, soud

Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy. Nuže, suďme se – praví Hospodin. I kdyby jak šarlat…


6. 3. 2019 21:08

Čiňte pokání. A věřte evangeliu. To je slovo na cestu do postní doby, vyslovené knězem při udílení popelce, znamení popelem na čele věřících. To znamení hlásí – jsem hříšný, a potřebuji odpuštění. Při pozorování dlouhého zástupu těch, kteří žádali…


3. 3. 2019 13:03
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Svoboda, odvaha

„Kdo chce svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo svůj život ztratí pro mě, nalezne ho.“ /Mt 16,25/ Tato trochu záhadná Ježíšova věta by se dala vyložit takto. Máme lidskou svobodu. Aby svoboda byla naplněna, je potřeba učinit pevné rozhodnutí, a…


27. 2. 2019 21:37
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh

Proč nikdo neví, že Bůh každého hledá ? Proč nikdo neví, že Bůh touží po naší blízkosti, touží láskou neuhasitelnou ? Proč nikdo neví, že Bůh jde až na kříž, aby spasil svět ? Proč nikdo neví, že Bůh se dává, každému, bez zásluh, z milosti, z…


21. 2. 2019 19:56
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska, Bůh, mystika, život

Naším Bohem je láska. Proto je tak blízko, tak na dosah. Není nic nám tak blízkého jako láska. Nic, co by se nás tak dotýkalo, jako láska. Proto to přikázání, rada na cestu. Miluj. Budeš se dotýkat Bytosti, která chce být jedna s tebou. Chce tě…


17. 2. 2019 19:39
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: život

Každý skutek má účinek. A také má vnitřní hodnotu. Účinek, užitek se dá změřit. Hodnotu změřit nelze. Hodnota skutku je určena vnitřním postojem, s jakým skutek člověk koná. Náš svět je oslněn užitkem, měřitelnem, zpeněžitelnem. Užitek jistě není…


10. 2. 2019 21:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: smysl

Smysl dává životu úkol. Nejsem vržen nesmyslně do světa. Mám tu úkol, povolání.Smysl dává životu cíl. Netřeba bezcílně probloumat svěřený čas. Je třeba vykročit, vykročit vstříc Jemu, který volá, vyhlíží a čeká.Smysl dává životu láska a cesta za…


6. 2. 2019 20:08
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: naděje

Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. /Mt 12,19-21/


3. 2. 2019 17:31
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: modlitba

Nezapomeň. Modlitba je píseň. Píseň lásky. On ti šeptá slova, a ty zpíváš ...


1. 2. 2019 23:23
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh

Bůh se k tobě nesklání za tvé zásluhy. Dokonce ani za to, jaký jsi. Ale proto, že jsi.


24. 1. 2019 21:54
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska

„Přišel jsem, abyste měli život, a měli ho v plnosti." Život v plnosti je život, který sahá až na dno. A na dně je Bůh. Bůh, který dělá jedinou věc. Dává se. Bůh, který nemá nic. Jen sebe. A tak, dává sebe. Každý, kdo miluje, touží druhému dát sám…


15. 1. 2019 23:33
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: hřích

To, co čistí ty naše hříchy, je Tvoje krev. Nedá se dostatečně poděkovat. Jen s vděčností a úctou přijmout. A jít a už nehřešit.


12. 1. 2019 11:11
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pravda

Pravda se nemá házet na druhého jako kamení. Je třeba ji sdělit tak, aby ji druhý byl schopen přijmout. Pravdu je třeba podat v lásce. Pravda sama je totiž Bůh sám.


1. 1. 2019 13:01
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: milost

Milost - ničím nezasloužený, z lásky daný dar. Jaká jen to musí být láska, jaký jen to musí být Bůh, když tak dává, všem. Všem dává. Všem se dává.Milost, z lásky se darovaný Bůh.


25. 12. 2018 1:41
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vánoce, blízkost

Přišels, aby ses stal blízkým. Kéž každý zakusí Tvou blízkost, a když ji zakusí, kéž tvoří vztah, vztah blízkosti a důvěry, vztah jednoty, patření si jeden druhému, vztah lásky a radosti, vztah, který nese naději a pokoj, vztah modlitby. Proto jsi…


14. 12. 2018 23:47
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: advent, vánoce, naděje

Už svítá. Noc ještě vládne, ale už svítá. Stále víc lidí nese světlo, třeba ve skrytu, ale nese. Svítá. A tma ví, že skončí. Svítá, už 2000 let.


7. 12. 2018 22:25
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vina, víra

Jsem vinen. Ale věřím v odpuštění.


1. 12. 2018 0:44
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: ty

Zájmena. On ona ono tamten Vy. Kolik schovávaček, abych se nemusel s druhým setkat... Jediné pravdivé zájmeno je ty. Jsem ochoten sdílet tvůj příběh a současně otvírám svůj příběh tobě. Jedině ty odpovídá důstojnosti člověka. Jedině skrze ty je…


25. 11. 2018 22:32
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: moc

Jak nesmírný jsi. Obsáhneš celou nebeskou klenbu jako mozaiky na klenbách sicilských katedrál. Jsme pod Tvým vlídným a zároveň pevným pohledem, kdekoli jsme, v každém čase, v každé situaci. Stačí zvednout oči k nebi a vidět předlohu k těm mozaikám,…


21. 11. 2018 23:01
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: tady a teď

Nabízím jednu úvahu inspirovanou fyzikálním modelem světa, konkrétně Einsteinovým konceptem časoprostoru. Podle této teorie, čas je spjatý s prostorem. Mimo prostor čas není. Tedy čas vznikl společně s prostorem v okamžiku velkého třesku. Před…


18. 11. 2018 23:41
Rubrika: Učitelé | Štítky: blázni, církev

Je třeba pracovat na renomé církve. Aby si lidé při zmínce o církvi řekli: jo to jsou ti blázni, co je zajímá život a vsadili na lásku. Zbožštili lásku, chtějí od života nemožné. Moc jim to nejde, ale jsou paličatí.../Marek Vácha, Karel Satoria,…


14. 11. 2018 22:31
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: víra

To nejdražší, co mám, je tvoje láska, můj Pane.


10. 11. 2018 0:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska

Láska je bytost, osoba. Osoba, která mě zná, má o mě zájem, chce se se mnou sdílet. Chce se se mnou milovat. Existuje krásnější pohádka? Ano... Není to pohádka.


7. 11. 2018 0:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí, láska, život, pravda, cesta, Bůh, dar

Bytí = Láska = Život Bytí = Pravda = Cesta Bytí = Bůh = Dar


3. 11. 2018 19:38
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: zpytování

Ty jsi ve mně. Ale jsem já v Tobě?


1. 11. 2018 1:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: víra

Věříš, že tvůj život má smysl?Věříš, že dostaneš další den, měsíc, rok života?Věříš, že přežiješ vlastní smrt?Jsi určitě nevěřící?Křesťanství a některá další náboženství nazvala ten smysl slovem Bůh.Křesťanství a židovství věří, že ten smysl lze…


29. 10. 2018 0:05
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vztahy, Domov

Miluj bližního svého.Miluj znamená také dovol druhému milovat tebe. Dokonce tím lze začít. Nechat se milovat druhým. Pak už snadno se splní ono náročné Miluj!Nechat se milovat druhým. A (každý) druhý tě miluje, ať už vědomě, nebo duchovně. V nitru…


25. 10. 2018 0:12
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: hodnota, Bůh

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel ... Ale Ty na to nedbáš. Vidíš ve mně něco cenného, co já sám nedohlédnu, něco, co je hodno Tvé lásky, která si neklade podmínky a nedá se zastavit ani mou bídou ani tou propastí mezi mým lidstvím a Tvým…


22. 10. 2018 22:16
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: evangelium

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.


18. 10. 2018 20:27
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: radost, bytí

Radost z bytí. Protože jsem. Protože mé jsem roste z Tvého Jsem. Mé jsem je Tvé jsem. Jsem a Ty jsi. Jsme. Jeden.Sdílení bytí, bytí jedním, dotyk s Tebou. Dotyk celou bytostí. Radost, nepodmíněná, bezmezná radost.Tvé Jsem jsi Ty sám. Ty, nepodmíněná…


15. 10. 2018 23:28
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: blízkost, jistota

Voda, kterou já ti dám ... Kdo zažije Boží blízkost, už nežízní po té lidské. Kdo má blízko k Tobě, má blízko ke každému. Protože Ty jsi blízko ke každému. Celý svět by se změnil, kdyby každý poznal, že ten blízký uvnitř, jsi Ty. Ten blízký, který…


12. 10. 2018 0:19
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: služba

služba! Nechť všechno, co děláš, je služba, projev lásky milujícího vůči milovanému.


4. 10. 2018 0:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: modlitba, mystika

1. Miluj pravdu. 2. Tiše si sedni, potmě, vnímej, jak se dívá. 3. Každý den. 4. Modli se, pozvi Ho, buď tam pro něj, nech Jeho být tam pro tebe. 5. Miluj Ho. 6. On tě miloval už dávno. 7. Stanete se jedním, vaše bytí se protne v jedno. 8. Bude tam,…


26. 9. 2018 20:33
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vztahy, hodnota

Jsem vzácný člověk. I ty jsi vzácný člověk. Omlouvám se, vím, že jsou to úplné základy. Ale potřebuju si to sem napsat. Často totiž zapomínám...


18. 9. 2018 19:50
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh, život

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život…


11. 9. 2018 0:14
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: láska, bytí

Láska. Být spolu. Sdílet se. Dát se. A jako drahocenný poklad přijmout. Ten poklad má každý. Srdce. Ten tajemný zdroj uprostřed našeho bytí. Srdce toužící se sdílet. Být jedno s druhým srdcem, patřit. Vystavit se, riskovat, odevzdat se nechráněné, v…


7. 9. 2018 23:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: blízkost, pokoj

A najednou jsem pochopil. Modlíš se se mnou. Spolu stojíme před Otcem. Jak blíž mi ještě můžeš být? Jak niterněji se můžeme sdílet? Jak ještě mi neseš pokoj? Modlíš se se mnou.


6. 9. 2018 0:00
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: život, peklo

Jsou otevřené jen dvě cesty - život věčný, nebo věčná smrt.


3. 9. 2018 0:17
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: nebe

„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“V biblickém jazyce sloveso poznat znamená zakusit, sdílet. Když Adam poznal Evu, znamenalo to, že se spolu milovali.Život věčný je v tom,…


31. 8. 2018 0:29
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: tady a teď, radost

Ty, který jsi blíž než vlastní dech. Ty, absolutní radost, rozhodl ses bydlet v nás. V nás, kteří neseme své tady a teď naším světem. A díváme se všude kolem. Ale ty jsi uvnitř. Jsi totiž oním tady a teď. V Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak…


28. 8. 2018 1:32
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: povolání

Slyšíš naše přání, každý den, stále znovu. Jaké je Tvoje přání? Abych byl svatý. Abych byl Tvůj. Abych byl pro Tebe.


20. 8. 2018 0:52
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: eucharistie

A nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. /z eucharistické modlitby Římského kánonu/ pro připomenutí – svátostné modlitby se liší od ostatních modliteb…


16. 8. 2018 0:25
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: tady a teď, mystika

Netěš se na. Těš se z. Tady a teď. Tady a teď jsi Ty. Ty, který jsi a který chceš být jeden se mnou. Jedno bytí, jedna láska, jeden Bůh. Na nic se netěš. Těš se ze svého Boha. Neboť On je tady a teď. Stále. Zastav, a buď. Tady a teď. Bude tam. Pro…


10. 8. 2018 0:49
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bližní, vztahy

Jako já mám lásku v sobě, máš ji i ty. A každý. Někdo o ní ví, někdo ji má hluboko pod nánosy. V tomto jsme si blízcí. To je smysl Ježíšových slov o posledním soudu. On je ta láska. Vnímejme lásku v druhém.


7. 8. 2018 0:45
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: evangelium

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.


3. 8. 2018 0:45
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pokoj, víra

Pokoj. Vědomí důvěry, že jsem v náručí. Že všechny situace mají pokračování, další krok, který se otevře v pravý čas. Vědomí Tvojí blízkosti. Vždy a všude. Ať bloudím nebo hledám. A taky, vědomí, že jsi tam i pro ostatní. Máš další krok i pro ně.…


31. 7. 2018 20:30
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: pravda, modlitba

Modlitba učí pravdivosti. Co skrývat před Tebou, který víš všechno? A který přesto mě přijímáš, nesoudíš, miluješ?


25. 7. 2018 0:03
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí, Bůh

Tady jsem. Tak odpovídá Samuel i Abrahám na Boží volání. Tady jsem. Jsem přítomný. Nežiju v minulosti, nevracím se k ní. A nežiju ani v budoucnosti, žádné budu šťastný až. S Bohem se můžu setkat pouze teď. Bůh je teď. ... Tady jsem. Připravený…


22. 7. 2018 0:23
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: svatost, cesta

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. /Jan 14,6/ Ježíš je cesta sebedarování. Jakýkoliv život je, cesta sebedarování, cesta bytí pro druhé a pro Boha je vždy otevřená. A je vždy spásná. Neboť kdo by chtěl zachránit…


19. 7. 2018 22:12
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: eucharistie

Eucharistie. Kde se vlévá Bůh do našeho světa. Pravda se prolamuje do skutečnosti.


Jsi

17. 7. 2018 0:07
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: bytí, nebe

Svítíš mi na cestu, vedeš mě po své cestě, když bloudím, najdeš mě, když zoufám, probiješ se ke mně. Jsi vždy a všude blízko, i když na Tebe zapomenu. Jsi můj Bůh. Jsi můj Pán. Jsi můj. Jsi. A Tobě patřím. V Tobě i já jsem. V Tobě všichni jsme. Jsme…


6. 7. 2018 0:35
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: eucharistie, cesta

Říkáš: „Pojď za mnou.“ Ale ty se necháváš rozlámat a rozdat ... ... v každém je kousek tebe. A, v každém kousku jsi, celý.


4. 7. 2018 0:15
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: modlitba, láska

Být spolu. Při modlitbě nebo meditaci nejde ani tak o to být extrémně soustředěný. Jde o to být přítomný. Protože On je uvnitř. On chce hlavně být. Být spolu. Být spolu s Ním je zkušenost pokoje. Ticho venku i uvnitř. Temná a tichá láska. Přítomná…


30. 6. 2018 21:57
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: svatost, dar

Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i…


29. 6. 2018 0:20
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: vina, pravda

Má vina. Jak prosté a vlastně i snadné. Uznat, navzdory všem objektivním i subjektivním polehčujícím okolnostem, je to má vina. Přijmout odpovědnost. Bez stínu snahy o obhajobu, zeslabení, přenesení. Je to má vina. Stát v pravdě je snadné. Stát v…


26. 6. 2018 0:15
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: dobro

Ty jsi, Pane, moje dobro, zpívá se v žalmu. Ohromen umlkám, když začínám tušit, že i já(!) jsem Tvoje dobro..... Začínám tušit, proč opouštíš všechno a jdeš hledat jednu ztracenou.....


25. 6. 2018 0:27
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Trojice, blízkost

Jak vyjádřit osobu, kohosi blízkého. Jak vyjádřit, že vztah k ní a ona sama nejdou oddělit. Jak vyjádřit vztah bytí, bytí jedním ve třech osobách.Všechny naše opravdové vztahy jsou touhou po sdílení, blízkosti, touhou po bytí jedním. Když moje bytí…


24. 6. 2018 23:42
Rubrika: Mojžíšův keř | Štítky: Bůh, pravda

Kdo hledá pravdu, hledá Boha. Celý příběh vesmíru je o hledání pravdy. Pravdy, která se skrývá uvnitř světa, a pravdy, která se skrývá uvnitř nás. Pravdy, která se pomalu nechává objevovat a vydává svou krásu.Kdo pravdu nehledá, ztratil Boha.…


Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Nuvio